Polityka Prywatności i informacja o plikach cookies

Korzystając z naszych usług (Ekologiczna Pralnia Sp. z o.o. NIP: 7123419668, zwana dalej Ekologiczną Pralnią), Klienci powierzają nam swoje informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią.

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy pozyskanych do celów administracyjnych i świadczenia usług jest Ekologiczna Pralnia. Ekologiczna Pralnia na mocy stosownych przepisów prawnych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ma obowiązek stosowania się do ich postanowień.

Ekologiczna Pralnia zbiera tylko podstawowe dane osobowe, dostarczane przez Klientów. Dane te to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, nazwa firmy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może uniemożliwić świadczenie usługi. Ekologiczna Pralnia pobiera dane bezpośrednio od Klienta. Przetwarzamy dane i administrujemy je w celu: obsługi zleceń, rozliczania z Klientem, kontaktu z klientem w celu ustalenia zakresu usługi. Nie pobieramy danych, które nie są nam niezbędne do świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym np. sądom lub organom ścigania.

Zgodnie z RODO, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora danych mamy obowiązek usunąć lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usunąć kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

W dowolnym momencie Klient może skorzystać z umożliwienia dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub skorzystania z innych praw wymienionych poniżej. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wnieść skargę do organu zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt.

Klientom przysługuje prawo: dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, sprostowania danych.

Data wejścia w życie: 30 marca 2022 r.

COOKIES

Właścicielem niniejszego Serwisu jest:

Ekologiczna Pralnia Sp. z o.o. NIP: 7123419668, zwana dalej Ekologiczną Pralnią

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami prywatności, ochrony danych bądź niniejszą polityką prywatności możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej: info@pralnialublin.pl

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.

Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych, w celu dostosowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz w celach marketingowych.

Czym są pliki cookies?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Nie, pliki są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakich plików cookies używamy?

Stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.

Analityczne – wykorzystywane przez zintegrowane serwisy, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.