Regulamin kuponów rabatowych:

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest: EKOLOGICZNA PRALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ALEJA KOMPOZYTORÓW POLSKICH, nr 5, lok. 107, miejsc. LUBLIN, kod 20-848, poczta LUBLIN, kraj
  POLSKA, REGON: 389110425, NIP: 7123419668.
 2. Celem akcji jest umożliwienie Uczestnikom skorzystania z niższych cen na usługi pralnicze poprzez wykorzystanie kuponów rabatowych dostarczonych do skrzynek pocztowych lub elektronicznych kuponów umieszczonych na stronie internetowej organizatora lub jego fanpage’a na Facebooku.
 3. Uczestnikami akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Kupony rabatowe dostarczone w formie ulotki reklamowej do skrzynek pocztowych lub pobranych ze strony internetowej lub fanpage’a na Facebooku będą realizowane w Pralni Diamentowa przy ul. Diamentowa 29B, 20-471 Lublin w dniach od 01.10.2021 do 30.11.2021 w godzinach otwarcia.
 5. Uczestnikiem akcji może być każda osoba, która otrzymała kupony do skrzynki lub pobrała je ze strony lub fanpage’a na Facebooku.
 6. Aby zrealizować kupon należy wyciąć go z ulotki reklamowej, a następnie przynieść do Pralni Diamentowa wraz z przedmiotem zlecenia zgodnym z informacją umieszczoną na kuponie.
 7. Wysokość rabatu, rodzaj promocji oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym.
 8. Każdy kupon rabatowy może być wykorzystany przez Uczestnika tylko raz i w ramach jednego zakupu. Po dokonaniu zakupu kupon rabatowy powinien być pozostawiony w pralni. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu. Rabat wynikający z Kuponu nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi.
 9. Rabaty wynikające z kuponów nie łączą się z innymi akacjami promocyjnymi prowadzonymi w tym samym czasie.
 10. Wzięcie udziału w akcji promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 11. Wszelkie reklamacje związane z wykorzystaniem Kuponów należy zgłaszać do:
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia lub brak możliwości udziału w akcji promocyjnej w części lub w całości z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą poczytuje się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, inne zarządzenia organów władzy państwowej ograniczające swobodę działalności gospodarczej itp.